ETI 419 dersini alan öğrencilerin dikkatine

ETI 419 Genel Çeviri I dersi bu haftaya mahsus olmak üzere 13:30'da Laboratuvarda yapılacaktır.