2017-2018 Güz Dönemi Ara Sınav Takviminde Değişiklik

ETI 221 ve ETI 317 dersleirnin ara sınav tarihleri güncellenmiştir.

MTB 2017-2018 Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi