OPTIMALE Projesinin Hedefleri


OPTIMALE, 27’si Avrupa Birliği üyesi olmakla birlikte 32 farklı Avrupa ülkesinden 70 ortağın dâhil olduğu bir Erasmus Akademik Ağı olup çevirmenlerin eğitiminin öneminin tanınması için oluşturulan EMT’nin (European Masters in Translation Network) (Avrupa Birliği Çeviri Yüksek Lisans Ağı) hedeflerini geliştirip güçlendirmeyi amaç edinmektedir. Bölümümüzün bu ağa girmesinin amaçlarından biri de bu proje bitiminde EMT’ye tam üye olmamızın gerçekleşmesidir. OPTIMALE, profesyonel çevirmenlerin yetiştirilmesinde yenilik ve yüksek kalite sağlamayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa’da çevirmen eğitimi planlanmasının sürdürülmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesini, çevirmenlerin eğitiminde piyasa ihtiyaçlarının ve profesyonellerin gereksinimlerinin gözlemlenmesini, devam etmekte olan ve gelecekte hazırlanacak olan çevirmen eğitimi programlarının güçlendirilmesini, çevirmenlerin eğitimcilerinin eğitilmesindeki kalitenin arttırılmasını ve bu ağ içerisindeki üniversiteler arasında daha geniş personel ve öğrenci hareketliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

OPTIMALE sonunda bir proje web sitesi hazırlanacaktır ve bu web portalı tüm proje çıktılarını sunacak olup ortak kurumların kaynak bulabilecekleri bir platform olacaktır. Toplanan veriler bu dinamik web sitesinde kullanıma açık olacaktır. AB Komisyonu tarafından 2 seçkin akademisyen ve 2 çeviri endüstrisi çalışanından oluşturulacak bir değerlendirme heyeti proje bitiminde projenin tüm çıktılarını ve web portalında yayınlanan materyalin kalite kontrolünü yapıp onaylayacaktır.