Öğretim Amaçları

Mütercim Tercümanlık Bölümünün öğretim amaçları doğrultusunda;

 • Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olan,
 • Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hakim olan ve üst düzey iletişim becerilerine sahip,
 • En az iki yabancı dili çok iyi bilen,
 • İletişimde kültürel farklılıkların önemini kavramış ve bildiği yabancı dillerin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyebilen,
 • Çeviri sürecinde sözlük, ansiklopedi, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanan,
 • Çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi hakkında bilgi sahibi olan ve etik kurallar konusunda farkındalığı gelişmiş olan,
 • Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş,
 • Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
 • Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,
 • Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi olan,
 • Çeviride terminoloji çalışmalarının önemini bilen,
 • Çeviride kalite kontrol süreci ve düzelti yöntemlerine hakim olan,

Çevirmen, bilim insanı, yayıncı, editör ve girişimciler yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılması amaçlanmıştır.