Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

İsmail Erton (2014), Discourse Analysis in Translation Education at the University Level: an Assessment of Students’ Attitudes, Journal of Education, 29(1), 114-125

İsmail Erton (2010), Relations Between Personality Traits, Language Learning Styles and Success in Foreign Language Achievement, Journal of Education, 38, pp.115-126

AKSOY B. (2010), The Relation between Translation and Ideology on the Emergence of a National Literature, META

AKSOY B. (2005), Translation Activities in the Ottoman Empire, META

AKSOY B. (2002), Foal on the Pitchfork, META, 47:1, pp. 145-152

İsmail Erton (2000), Contributions of Discourse Analysis to Language Teaching, Journal of Education, 19, pp.201-212

Diğer Hakemli Dergiler

İsmail Erton, Yasemin Tanbi (2016), Significance of Linguistics in Translation Education at the University Level, Journal of Language and Linguistic Studies, 12(2), 38-53

Şahin Soy, Özlem; Durmuş, Serap (2016), Critical Discourse Analysis of Newx Text: A Case Study on "The Operation Shah Euphrates", Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Ankara, 22, 65-79

İsmail Erton (2015), Çeviri: Bir Çokyönlü Düşünme ve Uygulama Alanı, LITTERA, 34, 171-176

SARMAŞIK N. (2014), "Adın Ne Değeri Var?": Fantastik Çocuk Edebiyatında Uydurma Sözcüklerin Çevirisi, Littera Edebiyat Yazıları , Cilt 35, 207-218

ŞAHİN SOY Ö. (2014), Reading a "classic" or just an in equivalent illusion full of shifts: a sample descriptive study on Emily Bronte's Wuthering Heights, Littera Edebiyat Yazıları Çeviribilim Özel Sayısı, Ankara, 35, 161-171

Şahin Soy, Özlem; Şenol Özdemir, Merve (2014), A General Overview of Opera Libretti Translation into Turkish, Littera Edebiyat Yazıları Çeviribilim Özel Sayısı, Ankara, 35, 197-207

ŞAHİN SOY Ö. (2013), Death in the Cyberspace: The Theme of Death in William Gibson and Bruce Sterling’s Works, IIB- International Refereed Academic Social Sciences Journal-Ocak-Şubat, Mart 2013 Winter January-February-March 2013 Volume:04, Issue:09 , İstanbul, Sayı: 9 Cilt: 4, pp. 116-124

İ1. Aras, Gökşen İ2, Şahin Soy Özlem (2012), Cyber-Terrorism: Technology and Power, IIB- International Refereed Academic Social Sciences Journal, , İstanbul, Special Issue: 2 Volume:3, Issue-7-, 10-17

SARMAŞIK N. (2011), Postmodern Fairy Godmothers: Angela Carter and Jeanette Winterson, Atılım Social Sciences Journal, 1(2), 131-140

AKSOY B. (2009), Şiir Çevirisinde Esin, Armağan Kitabı Ataol Behramoğlu - Heyamola Yayınları

İsmail Erton (2007), Applied Pragmatics and Competence Relations in Language Learning and Teaching, Journal of Language and Linguistic Studies, 3(1), pp.59.71

İsmail Erton (2006), Semiotic Nature of Language Teaching Methods in Foreign language Learning and Teaching, Journal of Language and Linguistic Studies, 2(1), pp.73-86

AKSOY B. (2006), Şiiri Şairler Çevirmeli, Varlık

ŞAHİN SOY Ö. (2004), Bir Üst Kurmaca Çevirisi: John Fowles’in “Fransız Teğmenin Karısı”, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Ankara, 14

AKSOY B. (2002), Siyaset Dili ve Çevirisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1

AKSOY B. (2001), Aspects of Textuality in Translating a History Book from Turkish into English, Babel, 47:3, pp.193-204

AKSOY B. (2001), Translation as Rewriting, Translation Journal

AKSOY B. (2001), Çeviride Eşdeğerlik Kavramı, Çeviribilim ve Uygulamaları, 11

AKSOY B. (2001), Çeviride Çevirmen Seçimleri Işığında Çeviri Eleştirisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2

AKSOY B. (2001), Contemporary Turkish Poetry: Oktay Rifat in English, Dilbilim ve Uygulamaları, 2

İsmail Erton (2000), Difficulties in Teaching Grammar: A Discourse Perspective, Language Journal, 1, pp.63-67

İsmail Erton (2000), Current Status of Applied Linguistics and Its Place in Language Teaching, Language Journal, 6, pp.27-35

İsmail Erton (2000), Learning Styles in Foreign and Second Language Teaching, Language Journal, 9, pp.56-60

AKSOY B. (2000), Towards a Cultural Orientation in TS, Journal of English Literature and British Culture, 8

AKSOY B. (2000), Kültür Odaklı Çeviri ve Çevirmen, Türk Dili, 583

AKSOY B. (2000), Yazın Çevirisinin Özellikleri, Dilbilim ve Uygulamaları, 1

AKSOY B. (2000), Some Thoughts on Literary Translation, Çeviribilim ve Uygulamaları, 10

İsmail Erton (1999), Key Concepts in Reflective Teaching: An Alternative Approach to Teacher Education, Language Journal, 11, pp.23-28

AKSOY B. (1999), Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16:2

AKSOY B. (1999), Stylistics and Poetry Translation, Çeviribilim ve Uygulamaları

AKSOY B. (1998), Teknik Çeviri, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15:2

Uluslararası Konferans Bildirileri

Hastürkoğlu, G., Kumcu, A., (2013), "Türkiye’de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları”, Yıldız Teknik Üniversitesi III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu, İstanbul

Büyükkantarcıoğlu, N. S., Sezer, E., A., Ayhan, E., Kumcu, A., Alan, C., Hastürkoğlu, G., Yağlı, E., Cangır, H., Ahmadlouei, H., Talaie, N., Korkmaz, N., Ağırel, S (2013), “Uygulamaya Yönelik Doğal Dil İşlemleme Odaklı Türk Politika Derlemi Projesi: 1983-2013”, Hacettepe Üniversitesi 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya

Öztürk, A.,Hohenberger, A. (2013), Poster Sunumu: The Effect of Training on the Dual N-back Task on Consecutive Interpreting: A Pilot Study, IPCITI, 9th International Post Graduate Conference in Translation & Interpreting

ŞAHİN SOY Ö. (2011), Death in Cyberspace: The Theme of Death in William Gibson and Bruce Sterling’s Works, 7th IDEA Conference

ŞAHİN SOY Ö. (2011), Cyber-translation: Problems of translation of Cyberpunk with examples from William Gibson’s Works, Kırıkkale

HASTÜRKOĞLU G. (2011), Translation Procedures of Culturally-bound Words and Expressions in Buket Uzuner’s "Gelibolu: Uzun Beyaz Bulut", Sixth IDEA Conference, -

ŞAHİN SOY Ö. (2010), VISUALISATION OF A SHADOW WORLD: EXAMPLES OF MOVIES, TV SERIALS AND ANIMATIONS DERIVED FROM THE CYBERPUNK FICTION, 6th IDEA Conference, Ankara

HASTÜRKOĞLU G. (2010), The Shifts in the Translation and Performance of "The Curse of the Starving Class", Fifth IDEA Conference, -

AKSOY B. (2010), The Significance of Author-Translators on the Emergence of Modern Turkish Literature, Swansea University Author-Translators Confererence

ŞAHİN SOY Ö. (2008), “Cyberterrorism: Technology and Power”, Transatlantic Encounters: American Studies in the 21st Century University of Lodz, Poland , Polonya - Lodz

ŞAHİN SOY Ö. (2008), THE IMPORTANCE OF FOCUSING ON CULTURE OF PEACE IN THE CURRICULA OF THE DEPARTMENTS OF THE FACULTY OF ARTS AND SCIENCES, WCCI 13th Triennial World Conference

ŞAHİN SOY Ö. (2008), CURRICULUM VARIETY IN TRANSLATION AND INTERPRETATION DEPARTMENTS: AN ANALYSIS OF TRANSLATOR EDUCATION IN TURKEY, 10th International Conference: Further Education in the Balkan Countries

ŞAHİN SOY Ö. (2007), “Somewhere or Nowhere: The Utopian Cyberspace in William Gibson’s Sprawl Trilogy”, ASAT

ŞAHİN SOY Ö. (2006), “Theological, Mythological and Psychological Connotations of Motherhood in Oranges are not the Only Fruit, Sexing the Cherry, and Lighthousekeeping”, METU

AKSOY B. (2001), Translation as Rewriting, Proceedings, 22nd All –Turkey English Literature Seminar

AKSOY B. (2000), Siyaset Dili ve Çevirisi, Kuramsal Ve Uygulamalı Çeviri Sorunları, Sempozyum Bildirileri

AKSOY B. (1999), A Study of the Translation of the Mill on the Floss into Turkish with Respect to George Eliot’s Style, Proceedings of the 7th METU British Novelists Seminar

Kitaplar

İsmail Erton (2004), Relations Between Personality, Language Learning and Teaching: The Contribution of Personality Traits (Introversion, Extroversion, Ambiversion) to the Development of Language Learning Styles and Strategies and Their Effects on Student Success in Foreign Language Achievement at University Level, Hacettepe University, pp.1-250

AKSOY B. (2002), Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, İmge Yayınevi

İsmail Erton (1997), A Contrastive Study of English and Turkish Interrogatives: A Discourse Perspective, Hacettepe University, pp.1-150

Makaleler

İsmail Erton (2017), Eğitimin Teknoloji ile Sınavı, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 27.01.2017

İsmail Erton (2016), Y Kuşağı ve Teknoloji Kullanımı, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 26.08.2016

İsmail Erton (2016), Yabancı Dil Eğitim ve Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Herkese Bilim Teknoloji Dergisi, 03.06.2016

Özlem Şahin Soy (2016), William Gibson ve Bruce Sterling’den Örneklerle Siberpunk Kültürü ve Yazını, HECE dergisi Özel Sayısı, Ankara, 234/235/236

İsmail Erton (2015), Neden Yazı Yazamıyoruz?, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31.07.2015, 20

İsmail Erton (2015), Üniversite Eğitiminde Kurum İçi Kalite Kontrolü ve Sürekliliğinin Sağlanması, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 27.05.2015, 20

İsmail Erton (2015), Y Kuşağı ile Yaşam, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, 03.04.2015, 20

ŞAHİN SOY Ö. (2015), Duygulara Tercüman Olmak: Göç ve Çeviri, Cumhuriyet Gazetesi-Bilim ve Teknoloji Eki,, İstanbul

İsmail Erton (2014), Üniversitelerde Kalite Yönetimi, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 1384, 20

İsmail Erton (2014), Eleştirisel ve Yaratıcı Düşünceyi Öğrenmek, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 17.01.2014, 20

İsmail Erton (2014), Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 23.05.2014, 20

İsmail Erton (2014), Yansıtıcı Öğretim ile Eğitimde Kalite Kontrolü, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 11.07.2014, 20

ŞAHİN SOY Ö. (2014), “Bilim Kurgu’nun Şimdiki Zaman Hali”, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi,, Ankara, Sayı 1411, p. 20

ŞAHİN SOY Ö. (2014), “Çocuklar için Çeviri”, 2014., Cumhuriyet Gazetesi-Bilim ve Teknoloji Eki,, İstanbul

İsmail Erton (2013), Akademik Yazım ve Akademisyenlik, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 1373, 20

İsmail Erton (2013), Nasıl Bir Eğitim ve Araştırma?, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 1366, 20

İsmail Erton (2012), Akademik Yazım Danışma Merkezi (AYDAM), Atılım Üniversitesi, İz Dergisi, Ankara, 15, 60-61

İsmail Erton (2012), Çevirmenlik Eğitiminde Dilbilimin Rolü ve Önemi, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ankara, 1326, 20

İsmail Erton (2011), Bilim, Araştırma ve Biz, Atılım Üniversitesi, İZ Dergisi, 12, pp.42-43

İsmail Erton (2008), The Tale of Two Tales: The Use of L1 in L2 Teaching, Atılım University, Library E-Bulletin, June