Program Çıktıları

1.       Mütercim Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi;
2.       Yazılı ve sözlü çeviride karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
3.       Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi veya simültane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi;
4.       Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi;
5.       Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
6.       Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven;
7.       Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; İngilizcede akıcılık, buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisi;
8.       Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi;
9.       Mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
10.     Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; mütercim tercümanlık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık;
11.     Mütercim Tercümanlık uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.