Yüksek Lisans Program Çıktıları

1 - Çeviri kuramları ve uygulamalarını ve çeviri sürecindeki tüm kavramsal ve uygulamaya dönük becerileri kazanma
2 - Çeviribilim çalışmaları bağlamında güncel konular, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Teknik Konular gibi uzmanlık gerektiren alanlarda bilgi kazanma ve eleştirel yaklaşım geliştirme becerisi
3 - Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
4 - Çeviri analizi, eleştirisi ve yorumlama becerisi
5 - Kültür araştırmaları ve evrensel siyaset alanlarında çevirmenlik mesleğini ilgilendiren eleştirel bir bakış açısı edinme
6 - Araştırma tekniklerine hâkim olma ve veri tabanları, çeviri programları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi;
7 - Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma konusunda özgüven ve güçlü iletişim becerileri
8 - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 - Çevirmenlik mesleği ile ilgili etik ve teknik bilgi ve donanımın edinilmesi
10 - Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların hakları konularında bilinç; çevirmenlik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık kazanma.
11 - Çeviribilim uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 - Anadili ve yabancı dili akademik alanlarda ve profesyonel sunumlarda akıcı, doğru ve ikna edici bir şekilde kullanma
13 - Çeviride terminoloji yönetimi ve küresel çeviri kalitesi standartları konularında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olma