Yüksek Lisans Programı

 

ÇEVİRİBİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(Avrupa Birliği ve Metinleri Odaklı)

Süre:

Tezli - 2 yıl
Tezsiz - 1,5 yıl

Genel Yapısı:

Avrupa Birliği ve Metinleri Odaklı Çeviribilim Yüksek Lisans Programının amacı yazılı çeviri ve iletişim becerilerinin en üst düzeyde kazandırıldığı Avrupa Birliği Hukuk, Uluslararası İlişkiler gibi konuların kuramsal, kavramsal ve teknik anlamda ele alınarak, geniş bir bakış açısı kazandırmanın hedeflendiği, böylece farklı ortamlarda profesyonel bir çevirmen olarak mezunların iş bulmalarını sağlayan bir eğitim programı yürütmektir. Bu program tezli ve tezsiz olarak hazırlanmış ve ders saatleri 18:00-21:00 arasında yer almıştır.

Bu program sonunda, öğrenciler;

* Profesyonel düzeyde çeviri yöntemlerini ve becerilerini,
* Çeviribilimi kuramsal ve uygulamada ve gerçek çeviri ortamında eleştirel bir anlayışla değerlendirmeyi,
* Avrupa Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk alanlarında çeviride kullanılacak tüm konuların kavram, bilgi ve terimce düzeyinde çeviri ortamında kazanımını,
* Çevirmenlik mesleğinin tarihsel, sosyolojik ve ahlaki düzeylerde eleştirel bir bakışla niteliklerini,
* Anadilleri olan Türkçe’yi ve yabancı dilleri olan İngilizce’yi en üst düzeyde geliştirerek uygulama alanlarında ve çeviri ortamlarında başarılı ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

Programın Yapısı:

Bu programın yapısı, tezli ve tezsiz olarak iki yoldan ilerler. Tezli program 2 dönemde ve toplam 24 krediden oluşan derslerin alınmasını, ardından en az 2 dönem süren tez çalışmasını; tezsiz program ise 3 dönemde en az toplam 30 kredilik 10 dersin alınmasını ve bir proje çalışmasının yürütülmesini içerir. Tezsiz Yüksek Lisans programında mezuniyet için 90 AKTS kredinin tamamlanması gerekmektedir.

Yabancı Öğrenciler:

Programa Çeviribilim alanında kariyerine devam etmek isteyen yabancı öğrenciler kabul edilmektedir. Yabancı öğrenciler için Türkçe zorunlu değildir. Başvuru hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke bakınız.

Uluslararası Öğrenciler için Başvuru

Öğretim Yöntemleri:

Dersler Hukuk, AB, Uluslararası İlişkiler, Terimce, Çeviri Kuramı, Dilbilim gibi alanlarda çeviri içeren çalışmalardan oluşur. Derslerde çeviriye yönelik yürütülen çalışmalar, metinler üzerinde yoğun dil, anlam, bilgi, kavram, terim gibi çalışmaları da gerekli kılar. Çeviri çalışmaları İngilizce-Türkçe-İngilizce yönlerinde yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe zorunluluğu yoktur. Dersler üniversitenin Akay Caddesi'de bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde akşam 18:00-21:00 saatleri arasında haftada 4 gün yapılır. Her dönemde en fazla 1 ders gündüz saatinde İncek Kampüsü'nde yapılabilir. Dersler, konu anlatımı, metin çözümlemesi, dil, anlama, araştırma ve öğrenci sunumları biçiminde, Seminer Odası'nda ve teknik donanım eşliğinde yapılır.

Bu Programı Neden Seçersiniz?

* Yüksek düzeyde ve kaliteli bir çeviri eğitimi programı arayışı içinde iseniz,
* Çevirinin piyasada Hukuk, AB, Uluslararası İlişkiler ve Teknik Çeviri konularında iş olanakları sağlandığının bilincinde iseniz,
* İngilizcenizi çeviri iş piyasasında değerlendirmek, ilerletmek ve farklı alanlarda kullanmak isterseniz, bu programı seçmenizde büyük fayda vardır.

İş Alanları ve İş Olanakları:

Ülkemizde özellikle İngilizceyi kullanarak Avrupa Birliği, Hukuk, Uluslararası İlişkiler alanlarında devlet sektörü ve özel kesimde çalışılacak nitelikli çevirmen gereksinimi günden güne artmaktadır. Bu alanları içeren tüm özel sektör ve kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, turizm, eğitim, vb. kesimler iş vadeden alanlardır.

Programın Öğrenim Çıktıları:

a) Bilgi, Kavrama ve Bilişsel Düzeyde

* Çeviri Kuramları ve Uygulamalarını ve çeviri sürecindeki tüm kavramsal ve uygulamaya dönük becerileri kazanma
* Profesyonel Çeviri eğitimi bağlamında güncel konular, AB, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Teknik Konular gibi alanlarda bilgi sahibi olma
* Kültür araştırmaları ve evrensel siyaset alanlarında çevirmenlik mesleğini ilgilendiren eleştirel bir bakış açısı edinme
* Çeviriyi beceri, yöntem ve uygulama açılarından en üst mesleki düzeyde öğrenme ve geliştirme

b) Akademik Çalışma ve Araştırma Düzeyinde

* Çeviribilimin tarihsel, kültürel ve kurumsal gelişimini öğrenme ve bu sürece eleştirel ve çok yönlü bir bakış açısı getirme
* Kuram ve uygulama ilişkisi üzerinde eleştirel düşünceler geliştirme
* Bilgi erişim araçlarından, teknolojinin en ileri olanaklarından yararlanma
* Bilgi kaynaklarını toplama, değerlendirme ve akademik düzeyde kullanma
* Anadili ve yabancı dili akademik alanlarda ve profesyonel sunumlarda akıcı, doğru ve ikna edici bir şekilde kullanma

c) Sanayi, Ticari ve Mesleki Uygulama

* Farklı konularda üretilen metinlerin belirlenmiş zaman aralıklarına bağlı kalarak çevrilip, düzeltilmesi ve işverene sunulacak hale getirilmesi
* Çevirmenlik mesleği ile ilgili etik ve teknik bilgi ve donanımın edinilmesi
* Gerektiğinde bireysel ya da grup içinde yapılan çeviri çalışmalarını son haline getirecek şekilde güncelleştimek
* Kültür araştırmaları ve güncel konularda ilgi ve bilgi sahibi olup mesleki anlamda bu konulardan yararlanma
* Güçlü iletişim becerileri edinme
* Çeviri metinleri teknik donanım eşliğinde son haline getirmeye yarayan düzeltme, gözden geçirme, özetleme v.b tekniklerini geliştirme

Başvuru Koşulları:

 • Üniversitelerin herhangi bir bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak
   
 • ALES'ten sözel puan türünden 55 puan almış olmak (Tezli Program için). Bu puanı olmayan adaylar, 1 yıl içerisinde ALES belgelerini getirmek ve her iki dönemde toplamda 8 ders almaları ve başarılı bulunmaları durumunda TEZ yazmaya başlayabileceklerdir.
   
 • Çeviribilim Yüksek Lisans Programı bünyesinde Tezli ve Tezsiz başvurular için 2013-2014 Güz Dönemi'nden itibaren YDS (KPDS, ÜDS) (İngilizce) ve eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az aşağıdaki notları aldıklarını gösterir bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Sınavların geçerlilik süresi, sınavın alındığı tarihten itibaren 5 yıl olarak kabul edilmiştir.

Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Öğrenciler

YDS: 65 (Tezli) 60 (Tezsiz)

YDS: 75

TOEFL-IBT: 79 (Yazılı bölüm en az 20)

TOEFL-IBT: 79 (Yazılı bölüm en az 20)

IELTS: 6,5 (her bölümden en az 5,5 puan)

IELTS: 6,5 (her bölümden en az 5,5 puan)

CPE: C

CPE: C

CAE: B

CAE: B

PTE Akademik: 65

PTE Akademik: 65

AIYS (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı): 65

AIYS (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı): 65

 

 • Başvurular, ön kayıt ile alınacaktır. Ön kayıt formunun linki ilgili başvuru dönemlerinde Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesi ana sayfasında (sbe.atilim.edu.tr) yayınlanacaktır.
   
 • Ayrıca mülakat listesi ilan edilmeyecektir. Ön kayıtta geçerli başvuru yapmış tüm adaylar doğrudan mülakat sınavlarına girebilirler.
   
 • ​Mülakat sınav sonuçları sonucunda kesin kayıt yaptırma hakkını elde edenler ile varsa yedek kayıt yaptırma hakkını elde edenlerin listesi ilgili tarihlerde Sosyal Bilimler Enstitü web sitesinin ana sayfasında (sbe.atilim.edu.tr) ilan edilecek olup ayrı bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Programın Kapsamı:

a) Çeviri Çalışmaları

Çeviribilimin tüm akademik ve uluslararası ölçütleri ve AB Bologna süreci ilkeleri ile yönlendirilen programımız piyasada çeviri işlerinin yoğun olarak kullanıldığı hukuk, uluslararası ilişkiler, basın ve iletişim, güncel konular, teknik konular gibi alanlardaki çeviri çalışmalarını içerir. Çeviri uygulamalarının yanı sıra, derslerde konulara göre terimce, kavram açıklamaları, standart kullanımlar, metinlerarası ilişkiler çalışmaları da eşzamanlı olarak yürütülür.

b) Yabancı Dil ve Anadil Çalışmaları

Bu program, metin inceleme, çözümleme ve kavramlar ve bilgiler arasında iletişimi çeviriye altyapı olacak şekilde incelemeyi gerektirdiğinden, çeşitli konulardaki metinlerin dilsel ve dildışı çözümlemeleri anadilde ve yabancı dilde yoğun bir şekilde gerçekleştirilir. Dil becerilerinin ve anadil ve yabancı dil kullanımlarında akıcılığın kusursuzluğa ulaşmasını sağlayan bu çalışmalar, öğrencilerin yaşamlarının her alanında yararlı olacak donanımı oluşturur.

YÜKSEK LİSANS DERSLERİNİN LİSTESİ

ETI 500 - Seminer

ETI 501 - Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

ETI 502 - Özel Konular I

ETI 503 - Özel Konular II

ETI 504 - Edebiyat Çevirisi I

ETI 505 - Edebiyat Çevirisi II

ETI 506 - Dilbilim ve Çeviri

ETI 507 - Çeviri Eleştirisi

ETI 508 - Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi

ETI 509 - Ardıl Çeviri

ETI 510 - Simultane Çeviri

ETI 511 - Tıp Metinleri Çevirisi

ETI 512 - Hukuk Metinleri Çevirisi

ETI 513 - Biçembilim ve Çeviri

ETI 514 - Ekonomi Finans, Bankacılık Metinleri Çevirisi

ETI 515 - Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi

ETI 516 - Basın Dili ve Çevirisi

ETI 517 - Karşılaştırmalı Çeviri Metinleri İncelemesi

ETI 518 - Uluslararası Örgütler Metinleri Çevirisi

ETI 519 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I

ETI 520 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi II

ETI 521 - Terimce Çalışmaları

ETI 522 - Avrupa Birliği Müktesebatı Metinleri Çevirisi

ETI 523 - Çeviri ve Editörlük

ETI 525 - Metin İncelemeleri ve Söylem Çözümlemesi

ETI 526 - Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri

ETI 527 - Kültürlerarası İletişim ve Çeviri

ETI 528 - Çağdaş Çeviri Kuramları

ETI 598 - Dönem Projesi

ETI 599 - Yüksek Lisans Tezi

 

İletişim: Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Tel: (0312) 586 8213                    
E-Mail: berrin.aksoy@atilim.edu.tr